1.4 Αποτελέσματα

Ευχαριστούμε για την συμμετοχή.
Ακολουθούν τα συνολικά αποτελέσματα μέχρι στιγμής για αυτήν την πρώτη εμπειρία Ευεξίας Γέλιου:

προ-αξιολογήσεις

Συνολικές απαντήσεις:

Πώς ένιωσαν οι συμμετέχοντες συνολικά πριν:

Μετα-αξιολογήσεις

Συνολικές απαντήσεις:

Πώς ένιωσαν οι συμμετέχοντες συνολικά μετά:

Καλή αρχή!

Τώρα ας κοιτάξουμε κάτω από την κουκούλα και ας εξερευνήσουμε το τι και το γιατί όλων αυτών.

elGreek