2.8 Αναθεώρηση και επόμενα βήματα

Βασικό πακέτο: Φτάνετε πάντα λίγα λεπτά πριν την έναρξη [...]