Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να παρακολουθήσετε αυτό το μάθημα. Ωστόσο, το πάθος για ευεξία, την προσωπική ανάπτυξη και τη διαφορά στις ζωές των άλλων είναι ωφέλιμο για να αξιοποιήσετε στο έπακρο την εκπαίδευση. Παρέχει όλες τις απαραίτητες γνώσεις, εργαλεία και τεχνικές για όποιον θέλει να διευκολύνει τα μαθήματα Ευεξίας Γέλιου, ανεξάρτητα από το υπόβαθρό του.