Ναι, θα αλληλεπιδράσετε απευθείας με τον Sebastian Gendry κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Η εκπαίδευση Ambassador περιορίζεται σε 6-12 συμμετέχοντες, εξασφαλίζοντας εξατομικευμένη προσοχή και ουσιαστική δέσμευση για κάθε άτομο.