Προτείνονται εργασίες για το σπίτι για να βελτιώσετε τη μάθησή σας, συμπεριλαμβανομένων απλών δραστηριοτήτων στο σπίτι και επιπλέον ευκαιριών μάθησης. Ωστόσο, η συμπλήρωσή τους είναι προαιρετική και εξαρτάται από τους στόχους σας, καθώς όλο το βασικό περιεχόμενο καλύπτεται στις ζωντανές συνεδρίες.