Για να μεγιστοποιήσετε τα οφέλη αυτού του μαθήματος, προτείνουμε να αφιερώνετε επιπλέον τουλάχιστον 30 λεπτά καθημερινά πέρα από το χρόνο της συνεδρίας για μελέτη και εξάσκηση. Ωστόσο, αυτό είναι προαιρετικό και εξαρτάται από τους μαθησιακούς σας στόχους, καθώς όλο το βασικό περιεχόμενο καλύπτεται στις ζωντανές συνεδρίες.